Gallery

Title of Candle

Epiphany

Intention

Mama Mary tabangi ko mawala ni Tanna gepamati sakit sa akong lawas walaa ni akong high blood og diabetes .hatagi ko kanunay og maayong pang lawas in Jesus name .amen ..imohang anak Epiphany Trocio

05/13/2024

Share Candle