Gallery

Title of Candle

Karl Johan

Intention

Mama Mary walaa na sakit ni Karl Johan nga kurog kurog hatagi cya kanunay og maayong lawas kada adlaw in juses name amen

05/14/2024

Share Candle