Gallery

Title of Candle

Epiphany Trocio

Intention

Mama Mary hatagi ko og maayong pang lawas kada adlaw og ubani ko Kanunay og walaa ni akong sakit nga diabetes og high blood ubani ko sa akong biyahi .. wagtagi ni pamati naku sa akong lawas na sakit tagae ko kusog kada adlaw ..ako c Epiphany Trocio imohang anak nangyo tabang ..in Jesus name amen

05/14/2024

Share Candle